Sleutelservice


sleutels

Sleutel verloren of gebroken?

Hieronder vindt u alle informatie over het bestellen of kopiëren van fietssleutels.


Is uw fiets verzekerd en hoort de verloren/kapotte sleutel bij het slot waarop de fiets verzekerd is?

Bij verzekerde fiets is dit meestal het ring/frameslot, maar kijk bij twijfel in uw verzekeringspolis.

Bestel altijd een originele sleutel bij de fabrikant van uw slot. Sleutels bijgemaakt door sleutelmakers zonder geëtst sleutelnummer worden door de verzekeraar niet goedgekeurd. Hieronder links naar de sleutelservice van de bekendste slotfabrikanten:

U vindt de fabrikant van uw slot op de factuur.

In de nieuwe sleutel wordt een duplicaatcode geëtst. Daarom is het belangrijk ook de verzekeraar op de hoogte te stellen van verlies en vervanging van sleutel(s). Dat kan bij ENRA via het sleutelformulier.

Is uw fiets niet verzekerd of hoort de verloren/kapotte sleutel niet bij het slot waarop de fiets verzekerd is?

Bij verzekerde fietsen geldt dit meestal voor extra ketting- of beugelsloten, maar kijk bij twijfel in uw verzekeringspolis.

Veel sleutelmakers kunnen verschillende soorten sleutels kopiëren. Lukt dat niet, dan kunt u via de fabrikant (zie hierboven) een nieuwe sleutel bestellen.